ŞRİFTİN ÖLÇÜSÜ

AAA

ŞRİFTİN NÖVÜ

San-Serif

Serif

ŞƏKİLLƏRİN TƏSVİRİ

Təbii qaz

Qeydlər:
  1. Cədvəl bölməsinin 5-ci sətri ilə müəyyən edilmiş tarifə mədən vergisi daxildir.
  2. Cədvəl bölməsinin 5-ci sətri ilə müəyyən edilmiş tarifə mədən vergisi daxildir. Cədvəl bölməsinin 5-ci sətri ilə müəyyən edilmiş tarifə mədən vergisi daxildir.
Azərbaycan Respublikası Tarif (qiymət) Şurasının 
Qərarlarının siyahısı