ŞRİFTİN ÖLÇÜSÜ

AAA

ŞRİFTİN NÖVÜ

San-Serif

Serif

ŞƏKİLLƏRİN TƏSVİRİ

Tez-tez verilən suallar

Qərarları necə əldə etmək olar?

Qərarlar kütləvi informasiya vasitələri ilə yayımlanır və Şuranın internet səhifəsində yerləşdirilir. Eyni zamanda, qəbul edilmiş qərarlara dair məlumatları Tarif (qiymət) Şurasının Katibliyinə müvafiq qaydada müraciət etməklə əldə etmək olar.

Tarif (qiymət) Şurasında qərarlar necə qəbul edilir?

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2005-ci il 30 dekabr tarixli 247 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş Dövlət tənzimlənməsi tətbiq olunan tariflərin (qiymətlərin) formalaşması və tətbiqi üzərində dövlət nəzarətinin təmin edilməsi Qaydalarıyla təsdiq edilmiş formaya uyğun olaraq subyektlər tərəfindən dövri olaraq hər il martın 1-dək hesabat materialları Tarif (qiymət) Şurasına təqdim edilir. Həmin materiallar təhlil edilir və aşağıdakı hallarda qiymətlərin yenidən tənzimlənməsi həyata keçirilir: