A country with strong economy is capable of everything! Heydar Aliyev

Tariff (price) Council of

Azerbaijan Republic

AZ|EN

Normative legal basis

Azərbaycan Respublikasının Qanunları:
 •  “Tənzimlənən qiymətlər haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (PDF)
 • “Təbii inhisarlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (PDF)
 • “Antiinhisar fəaliyyəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (PDF)
 • “Elektroenergetika haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (PDF)
 • “Energetika haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (PDF)
 • “Haqsız rəqabət haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (PDF)
 • “Qaz təchizatı haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (PDF)
 • “Su təchizatı və tullantı suları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (PDF)
 • “Meliorasiya və irriqasiya haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (PDF)
 • “İstehsalat və məişət tullantıları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (PDF)
 • “Nəqliyyat haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (PDF)
 • “Poçt haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (PDF)
 • “Telekommunikasiya haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunu (PDF)
 • “Dərman vasitələri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (PDF)
 • “Daşınmaz əmlakın dövlət reyestri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (PDF)
 • “İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (PDF)

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanları:
 • “Azərbaycan Respublikasında antiinflasiya tədbirlərinin gücləndirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2005-ci il 31 may tarixli 242 nömrəli Fərmanı (PDF)
 • “Azərbaycan Respublikasının Tarif (qiymət) Şurası haqqında Əsasnamə”nin təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2005-ci il 26 dekabr tarixli 341 nömrəli Fərmanı (PDF)
 • “Azərbaycan Respublikası Prezidentinin bəzi fərmanlarına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi və bəzi fərmanlarının qüvvədən düşmüş hesab edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 14 iyun tarixli 588 nömrəli Fərmanı (PDF)

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarları:
 • “Qiymətləri (tarifləri) dövlət tərəfindən tənzimlənən malların (işlərin, xidmətlərin) Siyahısı”nın təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2005-ci il 28 sentyabr tarixli 178 nömrəli Qərarı (PDF)
 • “Dövlət tənzimlənməsi tətbiq olunan tariflərin (qiymətlərin) formalaşması və tətbiqi üzərində dövlət nəzarətinin təmin edilməsi Qaydaları”nın təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2005-ci il 30 dekabr tarixli 247 nömrəli Qərarı (PDF)
 • “Azərbaycan Respublikası Tarif (qiymət) Şurasının Katibliyi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2006-cı il 9 mart tarixli 68 nömrəli Qərarı (PDF)
 • "Neft məhsullarının qüvvədə olan aksiz dərəcələrinin səviyyəsinin dəyişdirilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2007-ci il 6 yanvar tarixli 1 nömrəli Qərarı (PDF)
 • “Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin bəzi qərarlarına dəyişikliklər edilməsi və bəzi qərarlarının qüvvədən düşmüş hesab edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2007-ci il 1 oktyabr tarixli 153 nömrəli Qərarı (PDF)
 • “Dövlət qeydiyyatına alınmış dərman vasitələrinin qiymətlərinin tənzimlənməsi və həmin qiymətlərə nəzarətin həyata keçirilməsi Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2015-ci il 3 iyun tarixli 209 nömrəli Qərarı (PDF)
Azərbaycan Respublikasının Tarif (qiymət) Şurası:
 • Rayon (şəhər) məhkəmələrinin baxdığı inzibati xətalar haqqında işlər üzrə protokol tərtib etmək səlahiyyəti olan Azərbaycan Respublikası Tarif (qiymət) Şurasının Katibliyinin vəzifəli şəxslərinin Siyahısı (PDF)
 

© 2007 Tariff (price) Council of
      Azerbaijan Republic