ŞRİFTİN ÖLÇÜSÜ

AAA

ŞRİFTİN NÖVÜ

San-Serif

Serif

ŞƏKİLLƏRİN TƏSVİRİ

Normativ hüqiqi baza

Azərbaycan Respublikasının Qanunları:
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanları:
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarları:
Azərbaycan Respublikasının Tarif (qiymət) Şurası: