ŞRİFTİN ÖLÇÜSÜ

AAA

ŞRİFTİN NÖVÜ

San-Serif

Serif

ŞƏKİLLƏRİN TƏSVİRİ

example-value

Title 1

438.91 KB

“Dövlət qeydiyyatına alınmış dərman vasitələrinin qiymətlərinin tənzimlənməsi və həmin qiymətlərə nəzarətin həyata keçirilməsi Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2015-ci il 3 iyun tarixli 209 nömrəli qərarı.

18 APRIL 2024

Title 2

215.39 KB

Dərman vasitələrinin qiymətlərinin qablaşdırmanın üzərində mətbəə qaydasında çap edilməsi mümkün olmadıqda, qiymətlərin göstərilməsinin digər üsulları.

9 SEPTEMBER 2022

Title 3

434.04 KB

Azərbaycan Respublikası Tarif (qiymət) Şurasının 2015-ci il 21 iyul tarixli 4 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Dərman vasitələrinin qiymətlərinin hesablanması üsullarına dair Təlimat”.

9 SEPTEMBER 2022

33.61 KB

“Dərman vasitələrinin qiymətlərinin hesablanması üsullarına dair Təlimat”a 1 nömrəli əlavə.

9 SEPTEMBER 2022

31.75 KB

“Dərman vasitələrinin qiymətlərinin hesablanması üsullarına dair Təlimat”a 2 nömrəli əlavə.

9 SEPTEMBER 2022

Title 4

28 KB

Dövlət qeydiyyatına alınmış dərman vasitələrinin qiymətlərinin hesablanması üçün kalkulyator.

9 SEPTEMBER 2022