ŞRİFTİN ÖLÇÜSÜ

AAA

ŞRİFTİN NÖVÜ

San-Serif

Serif

ŞƏKİLLƏRİN TƏSVİRİ

Qanunlar

262.35 KB

“Tənzimlənən qiymətlər haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu

09.09.2022

359.45 KB

“Təbii inhisarlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu

09.09.2022

395.47 KB

“Antiinhisar fəaliyyəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu

09.09.2022

372.89 KB

“Elektroenergetika haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu

09.09.2022

464.2 KB

“Energetika haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu

09.09.2022

328.82 KB

“Haqsız rəqabət haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu

09.09.2022

430.45 KB

“Qaz təchizatı haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu

09.09.2022

549.71 KB

“Su təchizatı və tullantı suları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu

09.09.2022

428.6 KB

“Meliorasiya və irriqasiya haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu

09.09.2022

399.02 KB

“İstehsalat və məişət tullantıları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu

09.09.2022

380.93 KB

“Nəqliyyat haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu

09.09.2022

411.37 KB

“Poçt haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu

09.09.2022

472.05 KB

“Telekommunikasiya haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunu

09.09.2022

382.3 KB

“Dərman vasitələri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu

09.09.2022

415.3 KB

“Daşınmaz əmlakın dövlət reyestri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu

09.09.2022

447.04 KB

“İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu

09.09.2022